top of page
S.A.M.E.: Welcome

S.A.M.E.

Στηριζόμενοι στη φιλοσοφία «είμαστε όλοι διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίδιοι», δημιουργήσαμε το ακρωνύμιο S.A.M.E., τα γράμματα του οποίου αντιστοιχούν στις λέξεις Society, Art, Multiculturalism, Education, δηλαδή Κοινωνία, Τέχνη, Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση.

 

Τα παραπάνω πεδία θα αποτελέσουν τις βασικές ενότητες συζήτησης και προβληματισμού, με κύριο γνώμονα την Εκπαίδευση καθώς και την κοινωνική ένταξη όλων των ατόμων μέσα σε μια πλουραλιστική και συνεχώς εξελισσόμενη κοινωνία, με βασική επιδίωξη την ενθάρρυνση της ενεργητικής απόκτησης και παραγωγής γνώσης.

 

Στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης, σπουδαία θέση φυσικά κατέχει και η Τέχνη, στις διάφορες μορφές της, μέσω της οποίας εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν κοινωνικές αξίες, να εκφράσουν απόψεις καθώς και να μοιραστούν εμπειρίες και βιώματα.

Colorful Paper Cutouts
bottom of page